SUBÀREA SOCIOCULTURAL
Amb tres grans recursos progresius de menor a major autonomia: El Club Social, l'Ateneu Cultural, el Centre de Documentació, Docència i Recerca i Recursos Comunitaris:

Club Social: Espai obert, facilia l'habilitació social, ocupació, aprenentatge i reinserció mitjançant activitats socioculturals, recreatives, plàstiques i de temps lliure. Ha de facilitar la posterior integració com pas i pont continuu cap els recursos normalitzats del barri (Centres Civics, sortides, excursions, exposicions, cinema, teatre, discoteca, esports, etc...), per aquest motiu s'ha integrat dins l'espai del Centre de Dia per a un millor aprofitament i un enfocament més integral.
Ateneu Cultural: Consolidat tras la seva remodelació com recurs normalitzat de difusió i participació cultural (amb exposicions, tertulias, conferencies, biblioteca, videoteca, ludoteca, etc.), amb les noves sortides comercials, que s'han consolidat i ampliat, com el servei de menjar ràpid, venda de plats cuinats i el catering per servir a d'altres recursos, tant propis com externs.

Centre de Documentació, Docència i Recerca: Espai de suport polivalent de tipus tecnic-cientific-formatiu obert a la comunitat, familiars, usuaris i a la resta de profesionals i colectius del barri, de la ciutat i en permanent contacte amb colectius d'usuaris, familiars i profesionals tant nacionals com internacionals, amb funcions d'informació, sensibilització i formació continuada.
Recursos Comunitaris: Constitueixen el veritable objectiu final del procés de Reinserció Sociocultural. Son recursos no reglats, normals, en la comunitat per a un ús recreatiu, sociocultural i comunitari.