Avantatges fiscals i socials


Col·laborant amb la “Fundació ARAPDIS”, podeu obtenir diferents BENEFICIS

  • UNA GRAN OPORTUNITAT PER DESENVOLUPAR LA VOSTRA POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. Contractant els nostres serveis, col·laboreu en la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió.
  • UNA GRAN OPORTUNITAT PEL COMPLIMENT DE LA LISMI: Si sou una empresa de més de 50 treballadors, contractant els nostres serveis, us podeu acollir a les mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat.
  • OBTENCIÓ DE DIFERENTS BENEFICIS FISCALS:

DEDUCCIONS PER DONACIONS DE PERSONES FÍSIQUES :

Les persones físiques, que fan donacions a les entitats no lucratives acollides al règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002), gaudeixen d'una deducció en l'IRPF d'un 25% de la donació.

Amb la nova reforma, l’increment es realitza esglaonadament entre els exercicis 2015 i 2016. En les donacions a partir de 01/01/2015, es podran aplicar les següents deduccions :

  • Per als primers 150 € de donació, un 50%.

  • Per l’import que superi els primers 150 €, un 27,5%.

En el cas que la persona hagi fet en els dos anys anteriors una donació amb dret a deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior al de la donació de 2015, la deducció de l'import que superi els primers 150 € serà del 32,50%.

La limitació de l'aplicació dels imports deduïbles és la mateixa, un 10% de la base de l'IRPF del donant.

A les donacions que es realitzin a partir de 01/01/2016, els donants podran aplicar les següents deduccions :

  • Per als primers 150 € de donació, un 75%.

  • Per l’import que superi els primers 150 €, un 30%.
  • Per l’import que superi els primers 150 €, un 35%, si és a la mateixa entitat, durant 3 anys

BENEFICIS FISCALS PERSONES FÍSIQUES

BASE DEDUCCIÓPERCENTATGE FINS 2014PERCENTATGE FINS 2015PERCENTATGE FINS 2016
< 150 € per contribuent 25% 50% 75%
Resta > 150 € Mateixa entitat durant 3 anys 25% 32,50% 35%
Resta > 150 € Resta 25% 27,50% 30%

DEDUCCIONS PER DONACIONS DE PERSONES JURÍDIQUES :

Les persones jurídiques que fan donacions a les entitats no lucratives, acollides al règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002), gaudeixen d'una deducció en l’Impost de Societats del 35% de la donació.

Amb la nova reforma, segueix el 35%, però s'afegeix un increment de la deducció per a les persones jurídiques, que en els dos anys anteriors hagin fet una donació, a la mateixa entitat per un import igual o superior. Els percentatges de deducció en aquest cas seran:

  • Per a les donacions realitzades durant 2015, un 37,50%.
  • Per a les donacions realitzades durant 2016, un 40%.

La limitació de l'aplicació dels imports deduïbles és la mateixa, un 10% de la base de l'Impost de Societats del donant.

BENEFICIS FISCALS PERSONES JURÍDIQUES

DONACIONSPERCENTATGE DEDUCCIONS ACTUALSINCREMENTS PER AJUTS D’ANYS ANTERIORS
IMPOST DE SOCIETATS35% SEMPREFins 37,50% al 2015Fins 40% al 2016

Les quantitats que excedeixin aquest límit es poden aplicar en els 10 períodes impositius immediats i successius.

adminAvantatges fiscals i socials