Manteniment i reformes

És un espai físic, polivalent, especialitzat i mòbil, que comprèn totes les activitats pròpies d’aquests serveis, de cobertura integral i multifactorial, tan necessària en el dia a dia dels recursos, tant els interns de les dues entitats de base, com de famílies d’usuaris de l’entorn, i en especial dels clients externs del barri o de fora, petites empreses o clients actuals d’altres activitats del C.E.T., que precisen d’aquest servei especialitzat i polivalent de forma continuada o de forma més puntual
Consta d’un equip, amb 10 persones en formació més general o especialitzada, en les diferents modalitats que ofereix, aquest servei polivalent, dintre dels recursos de les dues entitats i dels diferents clients, petits, mitjans de fora, tant d’empreses públiques com privades

Entre les activitats polivalents i especialitzades tenim :

 • Manteniment i Reparació d’averies o incidències funcionals
 • Reformes de Locals o Habitatges, a diferents nivells
 • Per a dur a terme aquestes dues tasques, tan àmplies i variades, s’ofereixen els següents serveis :
  • Obres de Paleta i Reformes en general
  • Lampisteria General i Especialitzada
  • Electricitat General i Especialitzada
  • Fusteria en tots els seus nivells
  • Pintura d’Interiors i Exteriors

Contacti amb nosaltres i informeu-vos dels nostres serveis

adminManteniment i reformes