Misió, visió i valorsAprofitem l’avinentesa, per a presentar-lis, les nostres dues entitats socials, més assistencials o més laborals, sense afany de lucre i amb el reconeixement d’Utilitat Pública. Dedicades a la rehabilitació, formació, capacitació, inserció sociolaboral, sociocultural i comunitària, de persones afectades per una discapacitat, amb un alt risc d’exclusió i grans dificultats en el mercat de treball, en general persones afectades per malalties mentals severes i cròniques, i d’altres tipus de patologies, tant de tipus psíquic, com físic i sensorial.

Són ja més de 27 anys d’evolució (1989 – 2016) d’aquest “PROJECTE SOCIOASSISTENCIAL I SOCIOLABORAL” en “REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL INTEGRAL I COMUNITÀRIA”, vinculat a una àmplia experiència vanguardista en “SALUT MENTAL COMUNITÀRIA I DE TREBALL A LA COMUNITAT”, amb una trajectòria de 40 anys d’evolució (1977 – 2016), amb dos lemes de base, “IGUALTAT EN LA DIVERSITAT” i “A LA COMUNITAT I AMB LA COMUNITAT”.

Dels diferents “Centres Especials de Treball”, ens permetem oferir-lis, els nostres serveis en les diferents activitats multidisciplinars, que completen un gran ventall molt variat i polivalent, amb diferents nivells. Amb uns 60 professionals de l’equip de suport, i més de 600 contractes protegits realitzats, en aquests quasi 25 anys de l’evolució dels C.E.T.’s d’ARAPDIS

Entre les moltes empreses que han confiat en nosaltres, que ja superen les cent, tant públiques com privades, tenim un llistat complert a la seva disposició, com a opció per poder sol·licitar referències i també oferim proves gratuïtes sense cap compromís per valorar els nostres serveis d’integració sociolaboral.

Des de fa un any, s’han diversificat les responsabilitats assistencials i laborals a dos nivells d’atenció i intervenció directe i indirecte i a la vagada d’una nova responsabilitat institucional, per via de l’Associació de sempre i de la nova Fundació. Aquesta última constituïda al desembre de 2014 i a la que es varen traspassar tots els actius de tots els recursos laborals fins al moment, i també s’ha subrogat tot el personal contractat, tant el protegit com el de suport.

  • L’activitat de tipus més “Assistencial”, d’atenció més directa i indirecta als usuaris, famílies i l’entorn, es fa per via de l’”Associació” i els seus recursos assistencials de rehabilitació, convivència, formació, capacitació i d’integració sociocultural i comunitària.
  • L’activitat de tipus més especialitzada, d’”Inserció Sociolaboral”, es fa per via de la nova “Fundació”, com a “Empresa Social” no lucrativa. Tant a nivell de capacitació i formació personal i vocacional, com d’integració sociolaboral protegida, al mercat de treball, dels usuaris en nivells de rehabilitació i capacitació adients, per assumir aquestes responsabilitats, tant de tipus social com laboral a la comunitat.

Per mitjà dels recursos d’integració sociolaboral, tant al “Centre Especial de Treball”, com a la “Empresa Mixta”, com per la via de la “Prestació de Serveis a l’Empresa Normalitzada”, per arribar al darrer objectiu de plena integració a l’”Empresa Ordinària”, tant pública com privada.

adminMisió, visió i valors