Serveis generals de suport

És un espai polivalent de treball, amb la combinació de diferents tasques molt variades i a la vegada interrelacionades, que permeten cobrir moltes necessitats del dia a dia, dels altres espais laborals del C.E.T. de la Fundació i dels altres recursos d’atenció directa i indirecta de les dues entitats institucionals de base, l’Associació i la Fundació, a més a més de poder cobrir les demandes de clients de l’entorn més proper als espais sociolaborals

Entre les activitats d’aquest espai laboral polivalent tenim

  • Consergeria, Telefonistes, Recepcionistes : Per atendre a persones, trucades i d’altres i fer els encàrrecs per dintre i fora dels recursos sociolaborals i assistencials
  • Auxiliars i Personal de Suport no Assistencial : Per col·laborar en funcions de suport polivalent, amb una supervisió continuada pels recursos d’atenció més directe i assistencial, per donar un suport no especialitzat, polivalent, ben coordinat i supervisat
  • Neteja, Organització i Cura de Locals i Mobiliari : Dels espais físics dels recursos i del seu entorn, tant de les dues entitats institucionals, com dels clients externs, tant dels més individualitzats, com a nivell de petites o mitjanes empreses del barri i de fora
  • Transport, Missatgeria i Mudances : Per dintre dels recursos i per clients externs, tant per a persones de l’entorn, com de tot el barri i de fora, i en especial per les empreses, tant públiques com privades, que demanin aquests serveis, que es poden fer a peu, en transport públic, en furgoneta o en camió, segons necessitats
  • Documentació : Agrupa les activitats del “Centre de Documentació, Docència i Recerca”, amb tasques d’organització de biblioteques de llibres i revistes especialitzades, digitalització, informatització, documentació especialitzada, videoteca, etc. Amb més de 25 anys d’evolució a l’Associació, amb un equip de 6 persones, entre personal especialitzat amb contracte protegit la meitat i l’altre meitat, personal de suport com a voluntaris, amb experiència en aquest sector especialitzat

Logística, Suport i Manteniment d’altres CETs i dels altres recursos de l’associació en general i d’altres clients externs del barri i de la ciutat, tant públics com privats : Inclou Serveis de Consergeria, Recepció i Atenció Telefònica, Auxiliars de Llars, Serveis de Neteja, Neteja de Vidres d’Exteriors i Interiors, Transports, Mudances, Missatgeria, el Servei Integral d’Obres i Reformes de Manteniment, amb tasques de lampisteria, electricitat, fusteria, pintura i d’altres…..

Contacti amb nosaltres i informeu-vos dels nostres serveis

adminServeis generals de suport