Com un exercici de transparència i rendició de comptes, estem sotmesos a diferents controls i auditories i disposem de codis, criteris i polítiques de gestió per garantir la sostenibilitat, la transferència i la qualitat del nostre projecte social.

Els comptes anuals de l’Associació ARPAIDS han estat auditats per Avança Auditora i aprovades per la Junta Directiva i l’Assemblea de Socis de l’entitat.

 

* OPINIÓ AUDITOR 2020

Auditoria 2020-1-4

 

* Comptes anuals- Balanç i Compte de Resultats 2020

Balanç i Comptes de Resultats 2020

* Comptes anuals- Balanç i Compte de Resultats 2019

Balanç i Comptes de Resultats 2020