Què fem

Pisos Terapèutics i Residència Assistida

L’Associació ARAPDIS, amb més de 30 anys d’experiència assistencial a Barcelona, ofereix una sèrie de “Recursos Intermedis” per tractar i donar atenció especialitzada als malalts mentals.

Amb aquests serveis, s’ofereixen 16 places de Pisos Terapèutics i 20 places de Residència Assistida, a disposició de totes aquelles persones que pateixen tota mena de malalties mentals i d’altres patologies psicosocials.

L’objectiu és proporcionar uns recursos intermedis entre l’hospital i la vida autònoma. S’ofereix una supervisió per part de personal qualificat en funció de les necessitats dels usuaris així com facilita una normalització i el major grau d’autonomia.

D’aquesta manera, es fa un treball continuat amb l’objectiu final d’aconseguir la millor autonomia per part de les persones ateses als pisos i a la residència.

Els usuaris que poden accedir a aquests recursos terapèutics i assistits són:

  • Persones amb trastorns mentals que experimenten un curs clínic recurrent, crònic, amb símptomes positius i una evolució molt inestable i/o negativa.
  • Amb seqüeles mixtes psicobiosocials, que interfereixen en la seva vida personal, familiar, social i laboral, amb simptomatologia negativa, aïllament social i dèficits cognitius.
  • Amb mancances i dificultats a nivell relacional, adaptació psicosocial i d’integració comunitària, en especial en els àmbits socioculturals i laborals a la comunitat.

Amb aquests serveis de Pisos Assistits i Residènca Assitida, es treballa conjuntament amb un concepte innovador d’Escola de Convivència, on es treballa per construir un sentiment d’integració i autonomia a la comunitat i amb la comunitat.

Per demanar informació, omple aquest formulari i ens posarem en contacte al més aviat possible. Organitzarem de manera gratuïta una “Visita de Valoració i Orientació Socioassistencial” per poder conèixer més a fons el teu cas i visitar els recursos.

Compti amb nosaltres

ASSOCIACIÓ ARAPDIS tractarà les seves dades personals amb la finalitat de donar resposta a la seva consulta i/o peticions. Podrà exercir els seus drets de protecció de dades. Per a més informació consulti la Política de Privacitat

Altres serveis assistencials

– Servei de Valoració i Orientació Socioassistencial.

– Urgències 24 hores, telefònica i en el servei.

– Visites de Tractament i Teràpies Especialitzades.

– Visites a Domicili les 24 hores.

– Suport Terapèutic a nivell telefònic i online.

– Centre de Dia i Rehabilitació Psicosocial Integral.

– Club Social i Reinserció Sociocultural.

– Serveis de Capacitació i Suport Prelaboral.

– Altres Recursos Assistencials Específics.