Transparència

L’Associació ARAPDIS vol ser una entitat transparent en l’administració i gestió de programes i projectes, de manera que cada any estem sotmesos a auditories externes i controls per garantir la qualitat de la nostra tasca social a l’entorn de la salut mental. En paral•lel, oferim l’accés públic a la nostra informació institucional i econòmica per reforçar aquesta transparència.

Informació Institucional

Aquesta secció conté tota la documentació que fa referència a l’activitat i missió de l’associació.

Els nostres Serveis

Conegueu la nostra carta de serveis

Carta de Serveis de l’Associació ARAPDIS per a la Llar Residència Verntallat-Nord.
Descarregar aquí

Carta de Serveis de l’Associació ARAPDIS per a les Llars amb suport.
Descarregar aquí

Estatuts vigents de
l’Associació ARAPDIS.

Memòria 2019-2020

Conveni col·lectiu dels treballadors.

Conveni de pràctiques per a estudiants de Psicologia.

Conveni per a estudiants del màster de Musicoteràpia.

Conveni per a estudiants de Treball Social.

Certificat d’entitat sense fins lucratius.

Normativa que regeix la tasca social d’ARAPDIS

Transparència de les associacions

LLEI 19/2013 DE 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de les ONG, fundacions i altres entitats privades.
Descarregar aquí

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Descarregar aquí

LLEI 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
Descarregar aquí

Prevenció de riscos laborals

LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Descarregar aquí

Contractació del Sector Públic

LLEI 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
Descarregar aquí

Reglament General de Protecció de Dades

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, del 27 d’abril de 2016.
Descarregar aquí

Informació econòmica

Aquesta secció conté tota la documentació en referència a la informació comptable i econòmica de l’associació.

Informes externs d'Auditoria de Comptes Anuals

Comptes anuals 2021.
Descarregar aquí

Comptes anuals 2022.
Descarregar aquí

Aquestes són algunes de les dades més rellevants: