AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de Dades Personals

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem de les següents dades:
– Titular del web: ASSOCIACIÓ ARAPDIS
– NIF: G-58883588
– Domicili social a C/ Sardenya, 537-539, 08024, Barcelona
– Inscrita al Registre Mercantil de Feu clic o premeu aquí per escriure text.
Si té alguna qüestió, pot comunicar-se amb nosaltres, remetent un correu electrònic a datos@arapdis.org i telèfon de contacte 934.154.617.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT                                                                   

ASSOCIACIÓ ARAPDIS

FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

ON RECAPTEM LES DADES

DADES TRACTATS

FINALITAT I BASE JURÍDICA

Formulari de contacte

Nom, cognoms, .adreça electrònica, telèfon i dades contingudes en la seva consulta.

Donar una resposta a la consulta i / o petició formulada.  

La base jurídica és el consentiment atorgat per l’usuari.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS 

Les dades facilitades per l’usuari seran conservats per Associació ARAPDIS durant el període de temps necessari per atendre la seva consulta, mentre persisteixi la relació comercial, mentre no es doni de baixa com a usuari o mentre no revoqui el seu consentiment. En qualsevol cas, podrem conservar les seves dades personals, degudament bloquejades, per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis que legalment determini cada normativa que sigui aplicable.

CATEGORIES DELS DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les seves dades personals no es comunicaran a tercers a excepció d’aquells prestadors de serveis necessàries per al desenvolupament dels serveis d’aquesta web.

EXERCICI DELS DRETS DE L’INTERESSAT

Una vegada que, com a usuari del WEB ens ha facilitat les seves dades personals, la legislació vigent li permet com a interessat de les seves dades:
• Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
• Sol·licitar la rectificació o supressió.
• Sol·licitar la limitació del seu tractament.
• Oposar-se a el tractament.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades.
• Si és el cas, revocar el seu consentiment atorgat.
Per exercir qualsevol dels drets descrits, l’interessat ha de fer arribar aquesta sol·licitud acompanyada de fotocòpia de l’DNI, passaport o un altre document vàlid que identifiqui l’usuari o, si escau, de la persona que el representi. Per a això, haurà d’enviar aquesta sol·licitud a la següent adreça de correu: datos@arapdis.org.

Els interessats poden dirigir les seves reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

El web es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.