En què creiem

Missió

Després de 34 anys d’experiència i com a pioners al nivell terciari de la Salut Mental a Catalunya, a ARAPDIS seguim lluitant contra l’estigma, vetllant per a la rehabilitació i la integració amb igualtat dins la diversitat, de totes les persones a la comunitat.

Des de la nostra entitat, ens mantenim ferms i creiem en millorar la qualitat de vida de totes les persones que formen part del nostre col·lectiu perquè aquesta societat sigui més justa i inclusiva.

Visió

Creiem en programes de creació i de vinculació progressiva, en una metodologia que desenvolupa tècniques de recuperació cognitives i psicosocials comunitàries específiques que ens permeten conèixer, entendre i donar una resposta compromesa i coherent a cada una de les persones que pateixen algun trastorn mental.

La lluita activa contra l’estigma és el veritable motor d’integració  de les persones amb algun tipus de trastorn mental a la nostra societat.

Cada dia, som més a prop  de normalitzar la realitat de la salut mental.