Què fem

Serveis de Rehabilitació Psicosocial Comunitària

L’Associació ARAPDIS, mitjançant l’Àrea de Rehabilitació Psicosocial Integral i Comunitària (ARPIC), ha desenvolupat durant els seus 34 anys de trajectòria en Salut Mental una “Experiència Alternativa en Prevenció Terciària a la Comunitat”.

Oferim recursos a les persones que busquen sentir-se integrades i partícips de la societat d’avui, tant canviant i diversa, mitjançant funcions de prevenció, promoció, orientació, atenció, capacitació, rehabilitació i suport en la reinserció a la comunitat i amb la comunitat.

Des de la nostra constitució, l’any 1989, hem anat configurant una estructura de recursos intermediaris i comunitaris integrats i coordinats amb la Xarxa de Salut Mental Pública i amb altres recursos de la Xarxa Social i Comunitària Pública i Privada.

S’han creat Espais d’atenció integral i Programes específics de Rehabilitació Psicosocial, Capacitació e Inserció Sociolaboral i Comunitària, amb la finalitat de facilitar els processos de rehabilitació e integració de totes les persones, amb la igualtat dins la seva diversitat a la nostra comunitat.

 

Espais de Rehabilitació

Tenim un Servei de Rehabilitació Comunitari, integral, psicosocial i pluridisciplinari de dia per a usuaris de diferents col·lectius, amb especial atenció a les malalties mentals, per ajudar-los en el procés de la seva rehabilitació i amb la reinserció social, laboral, cultural i comunitària.

Programes Socioculturals i Comunitaris

Oferim programes i activitats de vinculació i inserció sociocultural i comunitària, vinculats als recursos de rehabilitació i convivència a la pròpia comunitat per a les persones ateses. La finalitat és potenciar els hàbits i les capacitats personals per afavorir la inclusió social i comunitària.

Espais de Convivència

Disposem d’espais d’atenció i  rehabilitació amb recursos de convivència a la comunitat, facilitant l’accés a llars d’acollida i a pisos assistits i de suport. Oferint una atenció centrada en la persona, amb un abordatge psicosocial integral i comunitari.

Altres Programes de Suport

També proporcionem altres programes i activitats de suport als diferents recursos i als seus professionals. Amb activitats de formació continuada, recerca, promoció i prevenció de la salut, difusió i sensibilització sociocultural, esport i lleure amb un recolzament continuat a les famílies, a l’entorn i a altres col·lectius de les persones afectades.