Davant la gravetat i excepcionalitat de la situació,  atenent a les mesures de contenció i prevenció establertes pels Departament de Salut, Departament de Treball, Afers Social i Família i altres Organismes,  l’Associació ARAPDIS, pel tipus de serveis  i la vulnerabilitat de les persones ateses, ha adoptat les següents mesures, per garantir l’atenció als usuaris, famílies, professionals, socis,… :

  • Servei de Rehabilitació Comunitària Gràcia-ARAPDIS:

A partir del dilluns 16, va suspendre el “Programa d’Activitats Grupals i Presencials”, seguint les indicacions rebudes des dels diferents Organismes responsables, però manté l’atenció als usuaris atesos, via telefònica i telemàtica.

El servei i els professionals, s’han reorganitzat, per garantir l’atenció presencial, en els casos i situacions que ho precisen (seguint les recomanacions de protecció i seguretat) i per poder continuar realitzant la seva tasca, des del seu domicili.

Els professionals referents dels usuaris, estaran en contacte i a disposició, durant tot el temps que es mantingui aquesta situació d’excepcionalitat.

Es manté, la coordinació amb els responsables del seu tractament, CSMA, Fundacions tutelars, Llar Residències de SM i Llars amb Suport, i les famílies. I s’ha intensificat el suport als usuaris que viuen sols i/ amb situacions més difícils.

  • Serveis d’Habitatge:

Els Serveis d’Habitatge, com la llar Residència i Pisos Asistits, continuen amb el seu funcionament ordinari, però aplicant les restriccions i mesures de prevenció indicades per les autoritats sanitàries responsables.

Per molts dels residents, aquesta es la única Llar de que disposen, i alguns requereixen un suport específic, per presentar a més a més, patologies orgàniques afegides, a la seva problemàtica de salut mental.

L’equip terapèutic-assistencial de la llar, s’ha organitzat per a seguir prestant l’atenció que es requereix, tenint en compte el protocol d’actuació, en aquest tipus de Serveis asistencials i les mesures de prevenció establertes pels organismes competents 

  • Seu Social, Serveis administratius, Servei de Valoració i Acollida:

A partir del 16 de març, es prioritza l’atenció telefònica i per altres mitjans telemàtics.

Aquesta situació es mantindrà, durant el període de confinament i risc, que fixen les autoritats sanitàries competents.

Tot el personal de l’entitat, continua realitzant les seves funcions a distancia i amb disponibilitat per atendre les urgències i incidències, i fer seguiment de la evolució de la situació d’excepcionalitat .

I s’han implementat mesures de flexibilitat, com ara el teletreball, en els casos en què sigui possible i ho permeti la seva funció,  així com el treball a distancia, com mitjà per reduir la probabilitat d’exposició i contagi per Covid- 19.

Com pots seguir en contacte amb nosaltres durant els dies de contenció per e-mail: assistencial@arapdis.org /administracio@arapdis.org

 Telèfons dels serveis:

SRC/Centre de Dia Gràcia-ARAPDIS      93 285 07 48   *   Llar d’Acollida de Gràcia III/ Torrent     93 192 18 62 – 93 284 83 44

Telèfons Seu Social i Administració de l’entitat    93 415 46 17

Informació als canals oficials: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/

 

Cadascú de nosaltres, pot col·laborar i posar el seu granet de sorra, amb aquesta situació d’excepcionalitat

     Queda’t a casa, Cuida’t !!

                               així prevenim i cuidem a l’altre