La Fundació INCYDE anuncia la Cimera Mundial 2020 de Discapacitat, Emprenedoria, Tecnologia i Ocupació, en la que s’està treballant junt amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la Fundació la Caixa, la Fundació Universia del Banc Santander, la Fundació ONCE i l’Associació ARAPDIS i que se celebrarà els dies 17 i 18 de març  a Barcelona. La Cimera està finançada en un 50% per el FSE a través del seu Programa Operatiu POEFE:

La Cimera té per objectiu conscienciar sobre la importància d’eliminar les barreres socials i tècniques que impedeixen assolir una veritable inclusió i amb les que s’enfronten diàriament aquelles persones que pateixen algun tipus de discapacitat. És important crear un espai d’escolta entre tots els agents de la societat que provoqui un canvi de paradigma que ajudi  a entendre millor la discapacitat i a les persones que formen part del col·lectiu, desembocant en plans d’acció que fomentin la inclusió social de milions de persones.

Es tracta d’un esdeveniment únic, gratuït i de caràcter motivacional i col·laboratiu, que reunirà a les institucions i empreses més importants a nivell mundial per abordar temàtiques relacionades amb l’emprenedoria, l’ocupació, la ciència i tecnologia, en el marc de la lluita contra la desigualtat i en el que es formaran a 200 líders influents en aquest àmbit a Espanya.

Programa-Incyde_35

 

A Espanya viuen 3,8 milions de persones amb discapacitat, un col·lectiu que s’enfronta a diari amb nombroses barreres socials i tècniques que els impedeixen portar una vida normal. Traves que, gràcies a la tecnologia i la innovació, poden ser superades o com menys, minimitzades en gran part.

Per tal motiu, és necessari posar en marxa plans d’acció, que permetin generar una societat mes inclusiva, que no discrimini a cap dels seus membres.

La Cimera Mundial 2020 de Discapacitat, Emprenedoria, tecnologia i Ocupació té com un dels seus objectius la identificació, selecció i formació de 200 líders influents compromesos amb la matèria, procedents de les 50 províncies d’Espanya, que col·laborin i difonguin l’esperit i els continguts de la Cimera.

La Fundació INCYDE, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la Fundació la Caixa, la Fundació Universia de Banc Santander, la Fundació ONCE i l’Associació ARAPDIS, amb el suport de la Fundació americana Advanced Leadership , identificaran, seleccionaran i formaran a 200 persones perquè transmetin com l’emprenedoria, la ciència, la tecnologia i l’ocupació, aplicats a la discapacitat, representen una oportunitat única per al creixement social, econòmic i el futur del país. Aquests participants seran formats pels principals experts del món actualment.

La Cimera Mundial 2020 de Discapacitat, Emprenedoria, Tecnologia i Ocupació tindrà lloc a Barcelona els dies 17 i 18 de març. Es tracta de la segona edició, després de l’èxit de la Cimera Internacional d’Innovació i Economia Circular, que vàrem organitzar el passat any a Madrid i que va comptar amb la presència del 44è president dels Estats Units, Barack Obama i de quatre Premis Nobel, entre d’altres.

Objectius de la Cimera :

 • Augmentar la consciència pública sobre com la tecnologia, l’ocupació i l’emprenedoria són fonamentals per promoure una societat més justa i inclusiva en la que tots els seus integrants puguin aportar el seu granet de sorra cap al progrés del país.
 • Consolidar una xarxa nacional de líders transmissors d’una societat més inclusiva.
 • Intercanviar coneixements i sabers entre els participants de la trobada a través de processos com ponències, conferències i tallers.
 • Potenciar la participació cívica i afavorir la incidència de les polítiques socials a nivell local, regional, nacional i internacional.

Durant la Cimera s’abordaran els següents temes:

 • La importància que tenen la ciència i la investigació en l’obtenció de noves tecnologies que habiliten a persones amb algun tipus de discapacitat a millorar capacitats motrius, sensitives, etc.
 • Com l’ocupació i l’emprenedoria són transformadores tant de vides de persones amb algun tipus de discapacitat com de la societat en general.
 • El paper fonamental de la cultura i de l’esport per la consecució d’una societat més inclusiva i sensible.
 • La importància d’una bona i correcta formació de tots els membres de la societat.
 • Quines mesures estan sent preses per el Govern d’Espanya, la Unió Europea, la Comunitat Internacional i el sector privat per donar suport, promocionar i impulsar una societat més inclusiva i menys discriminatòria.

Possibles temes d’interès i especialitat dels candidats:

 • Ocupació i Emprenedoria
 • Ciència, Tecnologia i Investigació
 • Innovació
 • Formació
 • Cultura, Esport, Drets Humans i Ètica
 • Cooperació Internacional

Com participar :

Per participar en la convocatòria de líders, és necessari emplenar el següent formulari : https://www.cumbreincyde.es.lideres/

Més Informació a :

https://www.cumbreincyde.es