La Fundació INCYDE i l’Associació ARAPDIS van signar, el passat 25 de juliol a Barcelona, un protocol de col·laboració per al desenvolupament de dos programes de formació i acompanyament dins del projecte “Construeix El teu Futur – Itineraris Personalitzats per a l’Emprenedoria”.

Les accions formatives que es posaran en marxa mitjançant aquest conveni estan encaminades a fomentar l’emprenedoria entre el col·lectiu de joves amb especials dificultats per a la seva inserció social i laboral en l’àmbit territorial de Catalunya.

Aquestes accions estaran cofinançades pel Fons Social Europeu, dins del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) 2014-2020, que té com a principals objectius el foment de l’esperit emprenedor i les iniciatives empresarials entre joves menors de 30 anys no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació o formació. Per tant, es donarà suport i acompanyarà a aquests joves en la seva transició des de la seva situació actual de desocupació fins a l’activitat laboral.

 

“Construeix El teu Futur – Itineraris Personalitzats per a l’Emprenedoria”

El programa “Emprenedoria Juvenil – Construeix El teu Futur” de la Fundació INCYDE i l’Associació ARAPDIS té com a objectiu proporcionar una visió global de les diferents àrees funcionals de l’empresa per a poder determinar oportunitats de mercat i desenvolupar un Pla d’Empresa, a través del coneixement de les eines de gestió per a afavorir la posada en marxa en el mercat.

La proposta formativa consta d’una estructura comuna a mode d’itinerari format per sessions grupals, tutories individualitzades i formació on-line complementària. La durada de la formació presencial serà de 7 setmanes, distribuïdes en les diferents àrees de coneixement: Direcció de projectes; Màrqueting i Tics; Innovació, Creativitat i Transferència Tecnològica, i Finances.

Proposta de valor

    • Utilització d’una metodologia innovadora amb programes presencials, pràctics i basats en avaluació contínua mitjançant projectes reals de mercat.
    • Proporcionament d’eines innovadores per a l’òptima integració al mercat laboral.

Objectius

    • Fomentar i impulsar la participació i la inclusió social i laboral dels joves que contribueixin a la seva formació i desenvolupament laboral a fi d’incorporar-se al mercat de treball i adaptar-se a les noves exigències del mercat.
    • Incrementar l’activitat emprenedora entre els joves.
    • Oferir itineraris holístics, des de la sensibilització fins a l’acompanyament en els primers mesos de l’activitat empresarial, complementaris a altres programes i serveis existents, i adaptats al perfil de les persones destinatàries.