La Fundació INCYDE i l’Associació ARAPDIS, van signar el passat 4 de desembre, en la “Sala d’Actes” del Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia i amb la presencia de la Consellera la Sra. Mercè Saltro Ginjoan,  un nou protocol de col.laboració per al desenvolupament de quatre programes de formació i acompanyament dins del projecte “Construeix El teu Futur- Itineraris Personalitzats per a l’Emprenedoria”, per aquest  any 2020.

 

Les accions formatives que es posaran en marxa mitjançant aquest conveni estan encaminades a fomentar l’emprenedoria entre el col.lectiu de joves amb especials dificultats per a la seva inserció sociolaboral en l’àmbit territorial de Catalunya.

Aquestes accions estaran cofinançades pel Fons Social Europeu, dins del PROGRAMA OPERATIU D’OCUPACIÓ JUVENIL (POEJ)2014-2020, que té com a principals objectius el foment de l’esperit emprenedor i les iniciatives empresarials entre joves menors de 30 anys no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació o formació. Per tant, es donarà suport i acompanyarà a aquests joves en la seva transició des de la seva situació actual de desocupació fins a l’activitat laboral.

“CONSTRUEIX EL TEU FUTUR_Itineraris Personalitzats per a l’Emprenedoria”

El programa “Emprenedoria Juvenil- Construeix El teu Futur” de la Fundació INCYDE i l’Associació ARAPDIS té com a objectiu proporcionar una visió global de les diferents àrees funcionals de l’empresa per a poder determinar oportunitats de mercat i desenvolupar un Pla d’Empresa, a través del coneixement de les eines de gestió per a afavorir la posada en marxa en el mercat.

La proposta formativa consta d’una estructura comuna a mode d’itinerari format per sessions grupals, tutories individualitzades i formació on-line complementària. La durada de la formació presencial serà de 6 setmanes, distribuïdes en les diferents àrees de coneixement: Direcció de projectes, Màrqueting i Tics, Innovació, Creativitat i Transferència Tecnològica, Finances i Assessorament Jurídic.

OBJETIUS:

  • Fomentar i impulsar la participació i la inclusió social i laboral dels joves que contribueixin a la seva formació i desenvolupament laboral a fi d’incorporar-se al mercat de treball i adaptar-se a les noves exigències del mercat.
  • Incrementar l’activitat emprenedora entre els joves.
  • Oferir itineraris holístics, des de la sensibilització fins a l’acompanyament en els primers mesos d l’activitat empresarial, complementaris a altres programes i serveis existents, i adaptats al perfil de les persones destinatàries.